Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika Klubu Przyjaciół Aikido są podmioty gospodarcze skupione pod logo „Klub Przyjaciół Aikido” (Anna Żołud, Eugeniusz Żołud, Aleksander Żołud).

Podane dane będą przetwarzane w związku z realizacją uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Aikido a okres ich przetwarzania w celach księgowych będzie wynosił 5 lat po ustaniu uczestnictwa.

Dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Aikido.

 

Zapraszamy do istniejących grup i nowo tworzonej-

dla dorosłych i starszej młodzieży.

 Zapisy i pierwszy gratisowy trening:

------------------------------------------------------------

Dzieci od 5 lat zapisy przez cały rok w Opolu ( PSP9, PSP 15,

PSP 11,PSP 11 ) oraz Dobrzeń Wielki)

w miarę wolnych miejsc.

------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać aikido,

aktywnie spędzić czas w sympatycznej atmosferze z fajnymi ludźmi,

poznać tajniki samoobrony, odpocząć od pracy zawodowej

i  dnia codziennego, wystarczy zabrać ze sobą

spodnie dresowe i koszulkę oraz trochę ciekawości i chęci :)

Od września 2016 roku honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • treningi aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych ( w osobnych grupach)

 

 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej i aikido dla najmłodszych

 • zajęcia ruchowe z elementami aikido dla dzieci

Zapisy trwają przez cały rok .

Ćwiczymy w Opolu w szkołach : PSP 9, PSP 11. PSP 15, PSP 20

oraz  PSP w Dobrzeniu Wielkim

 

Treningi dla dzieci i młodszej młodziezy trwają 50 minut, dla starszej młodziezy i dorosłych 1,5 godziny.

Serdecznie zapraszamy:

 

PSP 9 - OPOLE, UL. CMENTARNA 7 - info sensei Eugeniusz Żołud - tel. 502120567 - ZAPISY

 • wtorki,piątki - godz. 15:30- I grupa, 16:20 - druga grupa


 

PSP 11 , OPOLE, UL. CHABRÓW 65 

info sensei Anna Żołud tel. 698615013
Mała sala gimnastyczna 

ZAPISY - NOWA GRUPA - DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH

PIĄTKI - GODZ. 16:15 - 17:55

pozostałe grupy

poniedziałki, środy od godz.16:15 do 21 oraz  dodatkowo na dużej sali  - piątki godz. 16:15 - 19:00

__________________________________________________________

PSP 15 , OPOLE, UL. MAŁOPOLSKA 15

Zajęcia prowadzi sensei Eugeniusz Żołud ( 502120567)
Mała sala gimnastyczna ( zajęcia poniedziałek, środa)

 • Dzieci przedszkolne i szkolne  I,II klasa A - godz . 17:00 - 17:50
 • Dzieci III - IV klasa godz. 16:10 - 17:00
 • Dzieci i młodzież V -VI klasa godz. 18:00 - 18:50
 • Dorośli i starsza młodzież- godz. 19:00 - 20:30 

 

PSP 20 , OPOLE, UL. GRUDZICKA 48 

info sensei Anna Żołud ( 698615013) i Aleksander Żołud tel. 500284932
Mała sala gimnastyczna : nastąpią częściowe zmiany w planie 

 • PLAN ZAJĘĆ DLA DZIECI - KONTAKT Z P. ALKIEM
 • Młodzież i dzieci zaawansowane - treningi aikido: wtorki godz. 18:00, czwartki godz. 17:45
 • NOWA GRUPA  dla MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH : wtorki, czwartki ,godz. 19:00
 • Dorośli  i starsza młodzież: wtorki, czwartki , godz.. 20:15

 

 

PSP Dobrzeń Wielki -wtorki, czwartki - info sensei Anna Żołud I Eugeniusz Żołud

 • wtorki, czwartki
 •  dzieci początkujące ZAPISY - godz. 15:30 -
 •  dzieci starsze,  młodzież, dorośli - ZAPISY- godz. 16:40 

 


Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 698 615 013 lub pocztą elektroniczną (annazolud@gmail.com, KPA@aikido-opole.com )

Na pierwsze zajęcia prosimy zabrać koszulkę z krótkim rękawem i długie spodnie dresowe. Prosimy zaznajomić się z regulaminem i wypełnić kartę zgłoszeniową. 

Anna Żołud 3 Dan

Regulamin zajęć

Zajęcia ruchowe Aikido odbywają się od poniedziałku do piątku, 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem dni świątecznychi ferii) po 50 minut (DZIECI), zgodnie z bieżącym planem treningów.

Treningi odbywają się w osobnych grupach wiekowych. Klub zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W klubie obowiązuje regulamin szkoleniowy funkcjonujący w Polskiej Unii Aikido. Program szkolenia podzielony jest na etapy, każdy kończy się egzaminem, otrzymaniem dyplomu, kolejnego stopnia (z wpisem do książeczki klubowej) i prawa do noszenia określonego koloru pasa.

Zdobywanie kolejnych stopni jest indywidualne i wymaga zgody sensei. Egzaminy przeprowadzane są 1-2 razy w roku, pobierana jest za nie dodatkową opłatą. Klub umożliwia uczestniczenie w szkoleniach prowadzony przez Jacka Wysockiego oraz innych mistrzów z PUA lub innych organizacji Aikido ( terminach i wysokości opłat za dodatkowe treningi i egzaminy informuje instruktor na początku roku szkoleniowego).

Klub zapewnia możliwość w okresach ferii uczestniczenia w obozach o charakterze treningowo - rekreacyjnym, poza miejscem zamieszkania ( w miarę zainteresowania) .Uczestnik może przystąpić do zajęć po oddaniu wypełnionej Karty Uczestnika i oświadczeniu o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach ruchowych Aikido.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać u instruktora przed lub po treningu,
telefonicznie: 698 615 013,
e-mail : annazolud@gmail.com

Obecność na zajęciach jest dobrowolna, ewentualne pojedyncze opuszczanie zajęć nie jest rejestrowane i nie uwzględniane w wysokości składki za dany miesiąc. Wysokość opłaty za miesiąc jest stała, niezależnie od ilości treningów w miesiącu. Przypadki dłuższej nieobecności spowodowanej dłuższymi zdarzeniami losowymi należy zgłaszać instruktorowi. Wysokość opłat: O wysokości opłat za zajęcia powiadamia instruktor na początku roku szkoleniowego. Termin regulowania opłat: Odpłatność należy uiścić do 5 każdego miesiąca: przelewem na konto podane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania na treningach Aikido. O których zostanie poinformowany na początku szkolenia.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń instruktora od momentu wejścia na salę, aż po wyjście.Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących na terenie w/w szkól, w których prowadzone są zajęcia.Uczestnicy mogą, za zgodą instruktora spożywać napoje ( zalecamy nie gazowanej w plastikowych butelkach). Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz regulaminów obiektów, w których są treningi, skutkują wydaleniem z zajęć. Przy powtarzających się sytuacjach łamania zasad usunięciem z klubu.

Obowiązującym strojem jest tzw. w kolorze białym, dopuszczalne jest noszeni spodni dresowych długich i koszulki bawełnianej z rękawkiem.Prosi się o zdejmowanie przed treningiem biżuterii (łańcuszków, kolczyków, itp.) Za rzeczy pozostawione w sali treningowej i szatni klub nie odpowiada.Dłuższe włosy maja być związane miękka gumką lub frotką, ewentualnie spinki do włosów mają być plastikowe i gładkie. ) Honorujemy karty  Karty VanityStyle Sp. z o.o. oraz  Karty OK. System

Regulamin Dodatkowy Klubu Przyjaciół Aikido dla użytkowników kart w/w firm

1. Posiadacz karty może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Klubie Przyjaciół Aikido po wcześniejszej rezerwacji.

2. Przed pierwszymi zajęciami użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem Klubu oraz uiszczenie jednorazowej opłaty, tzw. Wpisowego ( obecnie 50 zł ).

3. Z regulaminem Klubu można się zapoznać na stronie www.aikido-opole.com lub przed treningiem u instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Użytkownik jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie i złożenia na piśnie oświadczenia o braku przeciwwskazań w uczestniczeniu w treningach aikido czy gimnastyki.

5. Uczestnictwo w stażach aikido organizowanych przez Klub, a prowadzonych przez mistrzów aikido spoza klubu nie jest objęte umową z w/w firmami i wymaga dodatkowej opłaty.

witamy

 

Witamy na stronie Klubu Przyjaciół Aikido.

Serdecznie zapraszamy na treningi aikido dzieci, młodzież i dorosłych,

zapraszamy też najmłodsze dzieci na zajęcia ruchowe z elementami aikido .

Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby poznawać aikido, podszkolić się w samoobronie, rozruszać ciało, poprawić kondycje, super spędzić czas wolny, aby dołączyli do nas.

Wystarczy być w wieku od 5 do 105 lat, mieć spodnie dresowe, koszulkę bawełnianą

i przyjść na pierwszy gratisowy trening :)

W razie pytań zadzwoń :

sensei Ania Żołud 698615013,

sensei Gienek Żołud - 502120567,

sempai Alek Żołud - 500284932

 

Klub Przyjaciół Aikido w Opolu powstał dzięki inicjatywie i pracy sensei Anny Żołud, obecnie 3 Dan Aikido Kobayashi Ryu.

Działa od września 2005 roku.

Należy do Polskiej Unii Aikido shihana Jacka Wysockiego 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu.