Morihei Ueshiba (1883 - 1969)


            

Hirokazu Kobayashi (1929 - 1998)


         

Giampietro Savegnago - urodziÅ‚ siÄ™ w 1953 roku we WÅ‚oszech. W 1969 roku zainteresowaÅ‚ siÄ™ praktykÄ… sztuk walki rozpoczynajÄ…c treningi boksu i kendo. W 1972 roku zaczÄ…Å‚ praktykować aikido. W cztery lata później spotkaÅ‚ mistrza H.Kobayashi. Jego aikido wywarÅ‚o na nim ogromne wrażenie. Savegnago uczestniczyÅ‚ niemal we wszystkich stażach mistrza w Europie (w sumie ponad 300). W 1980 roku pierwszy raz odwiedziÅ‚ Kobayashiego w Japonii. Od tego czasu przebywaÅ‚ w Japonii kilka miesiÄ™cy w roku, trenujÄ…c aikido pod okiem Hirokazu Kobayashi. Savegnago obecnie naucza aikido we WÅ‚oszech, w Niemczech, we Francji, na WÄ™grzech oraz w Polsce. Pierwszy staż poprowadziÅ‚ w Szczecinie w maju 1984 roku. Od tego momentu 2-3 razy w roku prowadzi miÄ™dzynarodowe staże aikido w dojo w Szczecinie. Jest konsultantem Polskiej Unii Aikido. Obecnie posiada 8 Dan. WywarÅ‚ ogromny wpÅ‚yw na poziom aikido w Polsce. Jest perfekcjonistÄ… i mistrzem sztuk walki uznanym przez Å›wiatowych ekspertów. Giampietro Savegnago kontynuuje rozwój aikido w kierunku jaki wyznaczyÅ‚ Hirokazu Kobayashi. W jego technikach odnaleźć można ideaÅ‚ stabilnoÅ›ci, doskonaÅ‚ej pracy bioder i relaksu ramion. W roku 2000 Savegnago ulegÅ‚ wypadkowi motocyklowemu, na skutek którego straciÅ‚ nogÄ™ poniżej kolana. W ciÄ…gu kilku miesiÄ™cy rehabilitacji i adaptacji protezy, odzyskaÅ‚ sprawność i wróciÅ‚ do nauczania, prowadzÄ…c liczne staże w Polsce i na Å›wiecie. Ku zdumieniu i radoÅ›ci swoich uczniów kunszt i geniusz mistrza pozostaÅ‚ niedoÅ›cigniony. Wg fachowców, w aikido prezentowanym dzisiaj przez G.Savegnago jeszcze wyraźniej widać niewiarygodnÄ… skuteczność majÄ…cÄ… swe źródÅ‚o w doskonaÅ‚ym wyczuciu czasu techniki. Po dÅ‚ugiej i ciężkiej chorobie 3.03.2013 r. odszedÅ‚ nasz mistrz Giampietro Savegnago. ByÅ‚ czÅ‚owiekiem, którego geniusz zachwycaÅ‚. WyniósÅ‚ aikido na szczyty doskonaÅ‚oÅ›ci. ByÅ‚ miÅ‚ym, skromnym, zawsze uÅ›miechniÄ™tym czÅ‚owiekiem. Zostanie zawsze w naszych sercach.

 


Jacek Wysocki - 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu,  jest jednym z najwybitniejszych w kraju mistrzów sztuk walki Dalekiego Wschodu. W 1976 r. zainteresowaÅ‚ siÄ™ aikido, karate i kung-fu. Od 1981 r. profesjonalnie zajmuje siÄ™ nauczaniem aikido. Stoi na czele Polskiej Unii Aikido zrzeszajÄ…cej kilkanaÅ›cie oÅ›rodków w kraju i skupiajÄ…cej ponad 3 tysiÄ…ce ćwiczÄ…cych. W oÅ›rodkach tych kilka razy w roku prowadzi staże. Sensei Wysocki prowadzi AutonomicznÄ… AkademiÄ™ Aikido w Szczecinie . Od 1983 roku jest uczniem mistrza Giampietro Savegnago - 8 Dan Aikido, od którego otrzymaÅ‚ w 2012 roku 8 Dan. Jest to najwyższy stopieÅ„ aikido w Polsce. Jest jednym z najbardziej cenionych fachowców w branży dalekowschodnich sztuk walki, wychowawcÄ… wielu mistrzów oraz znakomitym propagatorem aikido w kraju i za granicÄ…. Prowadzi staże m.in. we WÅ‚oszech, Danii, Belgii, Niemczech, Czechach, BiaÅ‚orusi a ostatnio jako jeden z nielicznych Europejczyków w Japonii. DziÄ™ki jego fascynujÄ…cym pokazom oraz serii filmów "ObroÅ„ siÄ™ sam" emitowanych przez TV Szczecin, tysiÄ…ce ludzi dostrzegÅ‚o piÄ™kno i skuteczność aikido. Jacek Wysocki jest autorem książek "Aikido bez tajemnic", "Poznaj aikido" wraz z VHS, "Aikido - zasady i techniki" wraz z DVD, "BroÅ„ w Aikido" wraz z DVD, wydanej we WÅ‚oszech książki napisanej wspólnie z Silvano Rovigattim, mistrzem Ju-Jitsu - "100 technik samoobrony" oraz publikacji wydanej w Hiszpanii i Anglii na DVD oraz kasecie VHS "Very strong Aikido". Jest również autorem niezliczonej liczby artykuÅ‚ów w prasie oraz goÅ›ciem programów w TVP, m.in. "MdM", "Rower BÅ‚ażeja", "Zoom" oraz programów regionalnych. Autonomiczna Akademia Aikido kilka razy w roku organizuje imprezy oraz staże ogólnopolskie. Na staże zapraszani sÄ… Å›wiatowej klasy mistrzowie sztuk walki m.in. nauczyciel Jacka Wysockiego - Giampietro Savegnago z WÅ‚och (8 Dan Aikido), Silvano Piero Rovigatti z WÅ‚och (8 Dan Ju-Jitsu), Antonio Garcia z Belgii (8 Dan Ju-Jitsu). Staże gromadzÄ… setki adeptów sztuk walki z caÅ‚ej Polski jak również z zagranicy. Co roku podczas wakacji Sensei Wysocki jest gospodarzem 10-dniowej Akademii Sztuk Walki, podczas której treningi goÅ›cinnie prowadzÄ… najwybitniejsi mistrzowie sztuk walki z Europy. Impreza ta cieszy siÄ™ dużym powodzeniem wÅ›ród ćwiczÄ…cych (ok. 200 osób). NajwiÄ™kszym medialnym osiÄ…gniÄ™ciem Jacka w ostatnim roku jest zagranie roli w filmie "Wiedźmin" Marka Brodzkiego, oraz przygotowanie choreografii ukÅ‚adów walk MichaÅ‚a Å»ebrowskiego, odtwórcy gÅ‚ównej roli w filmie. [Informacje zaczerpniÄ™to ze strony www.aikido-wysocki.com]

https://www.youtube.com/watch?v=yHAAruHkPgI

witamy

 

Witamy na stronie Klubu PrzyjacióÅ‚ Aikido.

Serdecznie zapraszamy na treningi aikido dzieci, młodzież i dorosłych,

zapraszamy też najmłodsze dzieci na zajęcia ruchowe z elementami aikido .

ZachÄ™camy wszystkich tych, którzy chcieliby poznawać aikido, podszkolić siÄ™ w samoobronie, rozruszać ciaÅ‚o, poprawić kondycje, super spÄ™dzić czas wolny, aby doÅ‚Ä…czyli do nas.

Wystarczy być w wieku od 5 do 105 lat, mieć spodnie dresowe, koszulkę bawełnianą

i przyjść na pierwszy gratisowy trening :)

W razie pytań zadzwoń :

sensei Ania Å»oÅ‚ud 698615013,

sensei Gienek Å»oÅ‚ud - 502120567,

sensei Alek Żołud - 500284932

 

Klub PrzyjacióÅ‚ Aikido w Opolu powstaÅ‚ dziÄ™ki inicjatywie i pracy sensei Anny Å»oÅ‚ud, obecnie 3 Dan Aikido Kobayashi Ryu.

Działa od września 2005 roku.

Należy do Polskiej Unii Aikido shihana Jacka Wysockiego 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu.