Zapraszamy na treningi dzieci, młodzież i dorosłych.

Działamy w Opolu, Dobrzeniu Wielkim i Zagwiździu oraz Krapkowicach.

W Opolu w PSP 9, 11, 15, 20 , 

w Dobrzeniu Wielkim  w PSP z Oddziałami Sportowymi,

w Zagwiździu w PSP 

w Krapkowicach ( sala zapaśnicza)

 

Plan treningów:

PSP 9 - wtorki i piątki 

          godz. 16 - młodsze dzieci

          godz. 17 - starsze dzieci, młodsza młodzież

PSP 11 - poniedziałki i środy  - info sensei Ania

       Przedszkolaki i pierwszoklasiści - poniedziałek 16:00, środa 16:40

       Dzieci młodsze I grupa "świetlicowa"( KL. I-IV) środa 15:45, piątek godz. 16

       Dzieci młodsze II grupa - poniedziałek godz. 17, piątek godz. 17

       Dzieci starsze i młodziez młodsza - poniedziałek godz. 18, środa godz. 17:30

       Młodzież starsza i dorośli - poniedziałek godz. 19, środa godz. 18:30

       Wtorki godz. 17 - treningi indywidualne

PSP 15 - poniedziałki i środy 

          godz. 16 - młodsze dzieci

          godz. 17 - starsze dzieci

          godz. 18 - młodzież

          godz. 19 - starsza młodzież i dorośli

PSP 20 - grupy dziecięce - plan w opracowaniu - info sensei Alek

          wtorek, czwartek - godz. 18 - młodzież

          godz. 19 - młodzież i dorośli początkujący

          godz. 20:15 - młodzież i dorośli zaawansowani

PSP Dobrzeń Wielki - wtorki i czwartki 

          godz. 16 - młodsze dzieci

          godz. 17 - starsze dzieci 

          godz. 18 - młodzież starsza i dorośli

PSP Zagwiździe - klasy I -III

          poniedziałek - godz. 13:10

          Piątek - godz. 12:20 

                        

OSIEDLE XXXILECIA 12 A ,SALA ZAPAŚNICZA,KRAPKOWICE

wtorki, piątki : godz. 17:30 - dzieci młodsze

                 godz. 18:30 - dzieci starsze, młodzież

 

PIERWSZY TRENING GRATIS

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika Klubu Przyjaciół Aikido są podmioty gospodarcze skupione pod logo „Klub Przyjaciół Aikido” (Anna Żołud, Eugeniusz Żołud, Aleksander Żołud).

Podane dane będą przetwarzane w związku z realizacją uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Aikido a okres ich przetwarzania w celach księgowych będzie wynosił 5 lat po ustaniu uczestnictwa.

Dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Klubie Przyjaciół Aikido.

 

 

Regulamin zajęć

Zajęcia ruchowe Aikido odbywają się od poniedziałku do piątku, 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem dni świątecznychi ferii) po 45 minut (DZIECI), zgodnie z bieżącym planem treningów.

Treningi odbywają się w osobnych grupach wiekowych. Klub zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W klubie obowiązuje regulamin szkoleniowy funkcjonujący w Polskiej Unii Aikido. Program szkolenia podzielony jest na etapy, każdy kończy się egzaminem, otrzymaniem dyplomu, kolejnego stopnia (z wpisem do książeczki klubowej) i prawa do noszenia określonego koloru pasa.

Zdobywanie kolejnych stopni jest indywidualne i wymaga zgody sensei. Egzaminy przeprowadzane są 1-2 razy w roku, pobierana jest za nie dodatkową opłatą. Klub umożliwia uczestniczenie w szkoleniach prowadzony przez Jacka Wysockiego oraz innych mistrzów z PUA lub innych organizacji Aikido ( terminach i wysokości opłat za dodatkowe treningi i egzaminy informuje instruktor na początku roku szkoleniowego).

Klub zapewnia możliwość w okresach ferii uczestniczenia w obozach o charakterze treningowo - rekreacyjnym, poza miejscem zamieszkania ( w miarę zainteresowania) .Uczestnik może przystąpić do zajęć po oddaniu wypełnionej Karty Uczestnika i oświadczeniu o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach ruchowych Aikido.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać u instruktora przed lub po treningu,
telefonicznie: 698 615 013,
e-mail :  annazolud@gmail.com

Obecność na zajęciach jest dobrowolna, ewentualne pojedyncze opuszczanie zajęć nie jest rejestrowane i nie uwzględniane w wysokości składki za dany miesiąc. Wysokość opłaty za miesiąc jest stała, niezależnie od ilości treningów w miesiącu. Przypadki dłuższej nieobecności spowodowanej dłuższymi zdarzeniami losowymi należy zgłaszać instruktorowi. Wysokość opłat: O wysokości opłat za zajęcia powiadamia instruktor na początku roku szkoleniowego. Termin regulowania opłat: Odpłatność należy uiścić do 5 każdego miesiąca: przelewem na konto podane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania na treningach Aikido. O których zostanie poinformowany na początku szkolenia.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń instruktora od momentu wejścia na salę, aż po wyjście.Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących na terenie w/w szkól, w których prowadzone są zajęcia.Uczestnicy mogą, za zgodą instruktora spożywać napoje ( zalecamy nie gazowanej w plastikowych butelkach). Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz regulaminów obiektów, w których są treningi, skutkują wydaleniem z zajęć. Przy powtarzających się sytuacjach łamania zasad usunięciem z klubu.

Obowiązującym strojem jest tzw. w kolorze białym, dopuszczalne jest noszeni spodni dresowych długich i koszulki bawełnianej z rękawkiem.Prosi się o zdejmowanie przed treningiem biżuterii (łańcuszków, kolczyków, itp.) Za rzeczy pozostawione w sali treningowej i szatni klub nie odpowiada.Dłuższe włosy maja być związane miękka gumką lub frotką, ewentualnie spinki do włosów mają być plastikowe i gładkie. ) Honorujemy Karty OK. System

Regulamin Dodatkowy Klubu Przyjaciół Aikido dla użytkowników kart w/w firm

1. Posiadacz karty może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Klubie Przyjaciół Aikido po wcześniejszej rezerwacji.

2. Przed pierwszymi zajęciami użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem Klubu oraz uiszczenie jednorazowej opłaty, tzw. Wpisowego ( obecnie 50 zł ).

3. Z regulaminem Klubu można się zapoznać na stronie www.aikido-opole.com lub przed treningiem u instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Użytkownik jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie i złożenia na piśnie oświadczenia o braku przeciwwskazań w uczestniczeniu w treningach aikido czy gimnastyki.

5. Uczestnictwo w stażach aikido organizowanych przez Klub, a prowadzonych przez mistrzów aikido spoza klubu nie jest objęte umową z w/w firmami i wymaga dodatkowej opłaty.

witamy

 

Witamy na stronie Klubu Przyjaciół Aikido.

Serdecznie zapraszamy na treningi aikido dzieci, młodzież i dorosłych,

zapraszamy też najmłodsze dzieci na zajęcia ruchowe z elementami aikido .

Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby poznawać aikido, podszkolić się w samoobronie, rozruszać ciało, poprawić kondycje, super spędzić czas wolny, aby dołączyli do nas.

Wystarczy być w wieku od 5 do 105 lat, mieć spodnie dresowe, koszulkę bawełnianą

i przyjść na pierwszy gratisowy trening :)

W razie pytań zadzwoń :

sensei Ania Żołud 698615013,

sensei Gienek Żołud - 502120567,

sensei Alek Żołud - 500284932

 

Klub Przyjaciół Aikido w Opolu powstał dzięki inicjatywie i pracy sensei Anny Żołud, obecnie 4 Dan Aikido Kobayashi Ryu.

Działa od września 2005 roku.

Należy do Polskiej Unii Aikido shihana Jacka Wysockiego 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu.