Aktualności

Info dot. obozów

II obóz przyjazd do Opola 18 lipca ,ok. 12:30.

Parking przy Hotelu Festival.

Prosimy wszystkich rodziców o parkowanie przy Lidlu.

W niedzielę parking przy sklepie będzie pusty.

III obóz - planowany wyjazd ok.13:30-13:45.

Mamy nadzieję, że między obiema grupami będzie chwila przerwy.

Proszę pamiętać o zabraniu oświadczenia o braku kontaktu z osobami chorymi na Covid i tymi co są na kwarantannie.

Druki były wysłane mailem.

 

 

 

Staż z Shihanem Jackiem Wysockim 8 Dan Aikido

 Zapraszamy Klubowiczki i Klubowiczów

na staż z shihanem Jackiem Wysockim 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu
18-19.06.2021 r. sala gimnastyczna PSP 20, Opole, ul. Grudzicka 48

Plan treningów:

18.06.2021 r. ( piÄ…tek )
Godz. 19:30 – trening dla mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych

19.06.2021 r. ( sobota)
Godz. 10:00 – trening i egzaminy dla dzieci mÅ‚odszych
Godz. 11:45 – trening i egzaminy dla dzieci starszych i mÅ‚odszej mÅ‚odzieży
Godz. 15 -18 – trening i egzaminy dla mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych

Staż jest tylko dla osób, które wczeÅ›niej potwierdzÄ… przybycie, obowiÄ…zuje limit wejść.
Na korytarzach i w szatniach obowiÄ…zujÄ… : noszenie maseczek, dystans, dezynfekcja rÄ…k.
Uczestnicy stażu wchodzÄ… do obiektu szkoÅ‚y bez osób towarzyszÄ…cych.
Treningi bÄ™dÄ… siÄ™ odbywaÅ‚y bez udziaÅ‚u widzów.

Letnie obozy 2021

Niedługo wakacje i nasze obozy.

Potrzebujemy trochÄ™ dokumentów do wypeÅ‚nienia przez rodziców lub dorosÅ‚ych uczestników obozu.

1. Karta zgłoszeniowa - zostały już przekazane do wypełnienia

2. Umowa uczestnictwa 

3. Regulamin

4. Dodatek do regulaminu - lista rzeczy do zabrania

5. Program obozu

6. Oświadczenie dot. obostrzeń w związku z pandemią

Osoby ,które podaÅ‚y swojego maila dostanÄ… dokumenty na skrzynke pocztowÄ….

Prosimy o dostarczenia na treningi podpisane w/w dokumenty do 16 czerwca.

Wszelkich informacji udzielamy na zajęciach, telefonicznie.

Zrobimy również spotkanie on-line na naszej Grupie Klubu  PrzyjacióÅ‚ Aikido na Facebooku ( można wysÅ‚ać prosbÄ™ o doÅ‚Ä…czenie do grupy)

 

REGULAMIN Letniego Obozu Klubu PrzyjacióÅ‚ Aikido w 2021

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas obozu aikido wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu:

1. Przestrzeganie ramowego rozkÅ‚adu dnia – nie spóźnianie siÄ™ na posiÅ‚ki, uczestnictwo w zajÄ™ciach, przestrzeganie ciszy nocnej;

2. Bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kadry obozu;

3. Zakaz samodzielnego oddalania siÄ™ od grupy;

4. W przypadku wszelkich dolegliwoÅ›ci, nieszczęśliwych wypadków itp. należy natychmiast zgÅ‚aszać kadrze obozu; koszty lekarstw (np. antybiotyki, odżywki itp.) i interwencje specjalistyczne nie objÄ™te ubezpieczeniem uczestnik obozu pokrywa we wÅ‚asnym zakresie.

5. W przypadku wystÄ…pienia gorÄ…czki, dusznoÅ›ci i osÅ‚abienia lub innych niepokojÄ…cych objawów uczestnik zobowiÄ…zany jest do natychmiastowego zgÅ‚oszenia siÄ™ do wychowawcy , zaÅ‚ożenia maseczki i wypeÅ‚nienia nastÄ™pnych poleceÅ„ opiekunów.

6. . W przypadku wystÄ…pienia gorÄ…czki, dusznoÅ›ci i osÅ‚abienia lub innych niepokojÄ…cych objawów u innych uczestników obozu - uczestnik zobowiÄ…zany jest do natychmiastowego zgÅ‚oszenia siÄ™ do wychowawcy i poinformowania o tym fakcie.

7. Przestrzeganie wszelkich regulaminów szczegóÅ‚owych (np. regulamin bhp, ppoż., kÄ…pieli, wycieczek itp.) oraz zachowywanie szczególnej ostrożnoÅ›ci podczas treningów, gier, zabaw, wycieczek, kÄ…pieli itp.;

8. Uczestnik zapoznaje siÄ™ z zasadami bezpieczeÅ„stwa uwzglÄ™dniajÄ…ce stan zagrożenia epidemicznego. W tym : - zachowanie dystansu spoÅ‚ecznego wobec osób spoza obozu lub uczestników innej grupy - w razie kontaktu z osobÄ… postronnÄ… odpowiednio wczeÅ›niej zaÅ‚ożyć maseczkÄ™, którÄ…, jeÅ›li bÄ™dzie takie polecenie, trzeba mieć przy sobie. - poruszanie siÄ™ po obiekcie po wyznaczonych trasach i wyznaczonym czasie planu zajęć. - czÄ™ste mycie rÄ…k, korzystanie ze Å›rodków dezynfekujÄ…cych umieszczonych w różnych ważnych miejscach obiektów - utrzymywanie swojego ubioru i ciaÅ‚a w czystoÅ›ci. - posiadanie osobnego worka lub części bagażu, by izolować brudnÄ…, zużytÄ… odzież - utrzymywanie porzÄ…dku i czystoÅ›ci swoich ubraÅ„ - wykonywanie sprawnie i bez zbÄ™dnej zwÅ‚oki polecenie wychowawcy lub innego czÅ‚onka kadry obozu.

9. Zakaz rozpalania ognia na terenie obiektów;

10. Zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz wszelkich używek .

11. Zakaz używania telefonów komórkowych, gier komputerowych ( organizator nie odpowiada za zagubienie lub zniszczenie wszelkich wartoÅ›ciowych rzeczy uczestnika )

12. Uczestnik ma posiadać rzeczy, których lista jest podana w Dodatku do regulaminu ( uwagi organizatora)

13. Niestosowanie siÄ™ do niniejszego regulaminu grozi wydaleniem uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów obozu w trybie natychmiastowym.

 

Dot. Do regulaminu

Zaopatrzenie dzieci i mÅ‚odzieży na Letni Obóz Aikido Klubu PrzyjacióÅ‚ Aikido w 2021

Ze względu na aktywny charakter programu obozu serdecznie prosimy o odpowiednie wyposażenie dzieci.

ObowiÄ…zkowe jest posiadanie:

1. kimona i luźnego, drugiego wygodnego stroju sportowego, wyłącznie do ćwiczenia aikido

2. boken ( może być kij mierzony od ziemi do pasa), jo lub kij ( mogÄ… być „od miotÅ‚y”) – o dÅ‚ugoÅ›ci mierzonej od ziemi pod pachÄ™,

3. obuwia do chodzenia tylko po oÅ›rodku ( prosimy , aby to nie byÅ‚y klapki – w oÅ›rodku jest dużo schodów – wskazane jest obuwie trzymajÄ…ce siÄ™ stopy)

4. czapki przeciwsłonecznej

5.obuwia, adidasów, tenisówek, w tym obuwie nadajÄ…ce siÄ™ do chodzenia na piesze wÄ™drówki ( twarda podeszwa) - do chodzenia poza oÅ›rodkiem

6. obuwia basenowego (plastikowe klapki- pod prysznic i ewent. na basen)

7. kurtki przeciwdeszczowej/ peleryny

8. dresu

9. preparatów zapewniajÄ…cych bezpieczne opalanie, preparatów przeciwko komarom, kleszczom ( używanie ich tylko w obecnoÅ›ci wychowawcy)

10. kÄ…pielówek/kostiumu kÄ…pielowego oraz czepka kÄ…pielowego

11. wystarczającej ilości odzieży i bielizny

12. rÄ™cznika kÄ…pielowego, drugiego rÄ™cznika na basen, mniejszego rÄ™cznika do wycierania rÄ…k. 13. mydÅ‚a w pojemniku , szamponu do wÅ‚osów, szczoteczki do zÄ™bów, pasty do mycia zÄ™bów. 14. maÅ‚ego plecaczka (nie z jednym paskiem przez ramie), który może pomieÅ›cić kurtkÄ™ przeciwdeszczowÄ…, suchy prowiant i napój.

15. wszystkie rzeczy mÅ‚odszych uczestników obozu majÄ… być podpisane.

16. Prosimy przed wyjazdem nie dawać do jedzenia produktów wzmagajÄ…cych chorobÄ™ lokomocyjnÄ….

17. W autokarze oraz w OÅ›rodku zabronione jest spożywanie napojów gazowanych, chipsów, chrupek, żelek i innych produktów, które Å‚atwo rozsypujÄ… siÄ™ i trudno je posprzÄ…tać.

18. Latarki

19. Wystarczającej liczby, na cały okres trwania obozu, masek na twarz jednorazowych lub wielokrotnego użytku, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

20. WystarczajÄ…cej iloÅ›ci Å›rodków dezynfekujÄ…cych, w zwiÄ…zku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Prosimy o rozważne wyposażenie dzieci, nie jest wskazane posiadanie przez dzieci dużej iloÅ›ci gotówki, cennych przedmiotów.

W przypadku posiadania na obozie telefonu, proszÄ™ o zgodÄ™ na dobrowolne oddanie podpisanej komórki na przechowanie u kierownika obozu.

Zwyczajem naszych obozów, prosimy rodziców o zaakceptowanie pory dzwonienia do dzieci w czasie ciszy poobiedniej

 

Treningi w maju i czerwcu

Nasze treningi we wszystkich lokalizacjach odbywajÄ… siÄ™ wg planu. 

Mamy nadzieję, że dla zdrowia fizycznego i psychicznego

na treningach pojawiÄ… siÄ™ maturzyÅ›ci i mimo egzaminów oÅ›mioklasiÅ›ci :)

 

Obozy Klubu Przyjaciół Aikido 2021

Mamy już komplet na naszych obozach.

Można zapisać się na listę rezerwową.

Prosimy o wypełnienie kart uczestnika obozu ( do pobramia u sensei).

Obozy aikido 2021

Jak co roku zapraszamy na letni kurs aikido w formie wyjazdowej.

Nasze obozy oprócz nauki aikido sÄ… okazjÄ…

do wypoczynku, integracji i zregenerowania zdrowia

fizycznego, jak i psychicznego.

W cenie jest absolutnie wszystko, czyli kurs aikido,

pobyt i wyżywienie w OÅ›rodku, opieka wychowawców,

transport, atrakcje, napoje, desery, wycieczki, bilety wstÄ™pu, NW. 

Wszystko w Pisarach, koło Miedzylesiu ( Kotlina Kłodzka )

w piÄ™knym otoczeniu z czystym powietrzem. 

Mamy doskonałą kadrę i jak zwykle ciekawy program.

Zaliczki prosimy wpłacać na poniższe konta.

 

Obóz I - koszt 1850 zÅ‚, zaliczka 400 zÅ‚. do 15 marca br.

28.06.2021 - 8.07.2021 - dla młodszych

( na konto Alka Żołud

44 1140 2017 0000 4402 1297 5159)

 

-------------------------------------------------------------------------------

Obóz II - koszt 1850 zÅ‚. , zaliczka 400 zÅ‚. do 15 marca br.

8.07- 18.07.2021 - dla średnich wiekiem

( na konto Eugeniusza Żołud

 33 1020 3668 0000 5102 0364 2550.)

 

-------------------------------------------------------------------------------

Obóz III - koszt 1950 zÅ‚. , zaliczka 400 zÅ‚. do 15 marca br.

18 -30.07.2021 - dla starszej mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych  ( limit wiekowy - od 15 lat)

( na konto Anny Zołud

40 1140 2017 0000 4402 0498 5729)

 

Liczba miejsc jak zwykle jest ograniczona, liczy sie kolejność zgłoszenia.

 

 

Letnie obozy 2021
Zapraszamy na nasze Letnie obozy!!!  😃 🌞 🌳
Czekamy na Wasze deklaracje udziaÅ‚u do 15 lutego!
Nie czekajcie zapisujcie siÄ™!
W tym roku mamy dla Was: treningi 
(Ha! Tego siÄ™ nie spodziewaliÅ›cie  🙃),
gry fabularne i planszowe,
bÅ‚ogie lenistwo i intensywne rozrywki!  😎 🥋 💪 💪 💪 😄 😎
Tak! Możecie zabrać ze sobÄ… kogoÅ›,
kto jeszcze nie ćwiczy,
a właśnie o tym marzy,
żeby pojechać z nami!  😎 🌞
Kiedy jedziemy, pytacie?  😄
I obóz 28 czerwiec - 8 lipiec (dla mÅ‚odszych, 7 - 11 lat)  😍
II obóz 8 -18 lipiec (dla starszym, 11- 14 lat)  🤩
III obóz 18 - 30 lipiec (mÅ‚odzież od 15 lat i doroÅ›li)  😎

Gdzie jedziemy?

Wiadomo: 

 - Pisary, bo tam jest zawsze najlepiej!  🥰 😄

Szczególnie w niepewnych czasach zarazy

w naszym stałym miejscu będziemy bezpieczni i odizolowani!

  😂 😅
Macie więcej pytań?
Piszcie/dzwoÅ„cie do swoich trenerów!  😁 😎
 
 
 
Szczęśliwego Nowego Roku :)

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!!! 🤩 🥳 🥳 🥳 🍾 🥂Zdrowia! RadoÅ›ci z treningów! Energii! Pasji! MiÅ‚oÅ›ci!!! I dużo, dużo tego czego wÅ‚aÅ›nie chcecie! Szczęścia! 🥰 😊 🤸‍♂️ 🥋 🥋 🥋 💪 😃 Å»yczy Wam kadra Klubu :)

Święta, Święta i po Świętach :)

Na pewno zdrowo i wesoło spędziliście Święta.

W bieżącym tygodniu nie ma treningów w Klubie.

Mamy jeszcze przerwę świąteczną.

O wznowieniu treningów poinformujemy Was 

osobiÅ›cie sms. 

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, 

pamiętajcie o spacerach na świeżym powietrzu,

ćwiczcie w domu.

W Grupie Klubu PrzyjacióÅ‚ Aikido na Facebooku 

jest spory wybór filmików z ćwiczeniami,

zapraszamy do wspólnego ruchu :)

 

Treningi w listopadzie

Trenujemy dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Na dzień dzisiejszy we wszystkich lokalizacjach

i wg zwykłego planu.

Zachowujemy reżim sanitarny

i optymizm :)

Trenujemy.

witamy

 

Witamy na stronie Klubu PrzyjacióÅ‚ Aikido.

Serdecznie zapraszamy na treningi aikido dzieci, młodzież i dorosłych,

zapraszamy też najmłodsze dzieci na zajęcia ruchowe z elementami aikido .

ZachÄ™camy wszystkich tych, którzy chcieliby poznawać aikido, podszkolić siÄ™ w samoobronie, rozruszać ciaÅ‚o, poprawić kondycje, super spÄ™dzić czas wolny, aby doÅ‚Ä…czyli do nas.

Wystarczy być w wieku od 5 do 105 lat, mieć spodnie dresowe, koszulkę bawełnianą

i przyjść na pierwszy gratisowy trening :)

W razie pytań zadzwoń :

sensei Ania Å»oÅ‚ud 698615013,

sensei Gienek Å»oÅ‚ud - 502120567,

sensei Alek Żołud - 500284932

 

Klub PrzyjacióÅ‚ Aikido w Opolu powstaÅ‚ dziÄ™ki inicjatywie i pracy sensei Anny Å»oÅ‚ud, obecnie 3 Dan Aikido Kobayashi Ryu.

Działa od września 2005 roku.

Należy do Polskiej Unii Aikido shihana Jacka Wysockiego 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu.