Aktualności

Info dot. treningów 2 listopada

Informujemy, że 2 listopada i w dniach następnych

nasze treningi nadal się odbywają.

Zachowujemy reżim sanitarny obowiązujący w obecnej sytuacji.

Pamiętajmy, że ćwicząc zwiększamy odporność organizmu.

Jednak bądźmy rozważni, przestrzegajmy zasad

i bądźmy dobrej myśli :)

 

 

14 października

 Składamy najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom :)

Życzymy Wam Drodzy nauczyciele, aby Wasza praca była dobrze wynagradzana, zarówno materialnie, jak też szacunkiem i wdzięcznością uczniów i społeczeństwa.

 

Klub Przyjaciół Aikido również w Dniu Nauczyciela

zaprasza na treningi, wg planu :)

 

smiley heart yes smiley smiley

 

 

Info dla trenujących w Dobrzeniu Wielkim

We wtorek zaliczyliśmy treningi w plenerze. Dopisała nam pogoda.

Było świetnie, ale dziś ćwiczymy w sali, w szkole.

Do zobaczenia na macie :)

Od 5 października wznawiamy treningi w PSP 11

Zapraszamy ponownie na treningi do PSP 11.

Niestety zaczynamy bez najstarszej młodzieżowo - dorosłej grupy. Aikidoków z tej ekipy poprosiliśmy o przeniesienie się do innych grup.

Szkoła zamykana jest wcześniej, jest to związane z obecną sytuacją.

Mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości ta sytuacja zmieni się.

Póki co zapraszamy młodsze dzieci i młodszą młodzież.

Plan treningów:

poniedziałek

godz. 16:30 - dzieci młodsze - grupa I

godz. 17:30 - dzieci młodsze - grupa II

godz. 18:30 - młodsza młodzież

środa 

godz. 16:00 - dzieci młodsze - grupa I

godz. 17:00 - dzieci młodsze - grupa II

godz. 18:00 - młodsza młodzież

W razie pytań prosze dzwonić 

do sensei Ani - tel. 698 615 013

 

15-lecie Klubu Przyjaciół Aikido

Dziś mija 15 lat od momentu zarejestrowania Klubu Przyjaciół Aikido.
Najpierw było marzenie, potem decyzja i plan.
Plan się udał z pomocą rodziny, przyjaciółek i przyjaciół oraz życzliwych ludzi, których spotykam do teraz.
Zawsze towarzyszy mi szczęście spotykania ludzi, którym podoba się moja wizja, mój plan.
Chciałam stworzyć klub skupiający ludzi wokół wspólnej pasji — aikido.
Miałam szczęście, bo od początku mojej drogi miałam wsparcie swojego mistrza Jacka Wysockiego.
Zawsze lubiłam pracę z dziećmi i młodzieżą, więc naturalnie szukałam swojego miejsca w opolskich szkołach.
Pierwszy pomógł mi jeden z dyrektorów PSP 5, potem zaufała mi Pani dyrektor PSP 20,
Zaufaniem obdarzyły mnie Dyrekcje PSP 15, PSP 11 i PSP 9 oraz PSP Dobrzeń Wielki.
Chciałam stworzyć Klub Aikido, Klub Przyjaciół, myślę, że mi się udało.
Nie pracowałam sama, miałam i mam szczęście współpracować z Eugeniuszem Żołud, Aleksandrem Żołud, Magdaleną Żołud, a wsparcie otrzymywałam też od swojego młodszego syna Sebastiana.
Jednak nic by się nie udało bez Was Kochanie Klubowiczki i Kochani Klubowicze.
Dziękuję, że lubicie Klub Przyjaciół Aikido 🙂
Mam nadzieję, że nasze treningi będą coraz lepsze i przez kolejne lata będziemy wspólnie dbać o swoją kondycję, zdrowie i samopoczucie oraz będziemy rozwijać przyjacielskie relacje.
Sensei Ania

 

Nowy sezon treningowy 2020/2021
 
 

Treningi powracają!!!   yes

 

Treningi w PSP 15 zaczynamy od 2 września:

Poniedziałki i środy

16:00 - dzieci

17:00 - młodsza młodzież

18:00 - starsza młodzież

19:15 - starsza młodzież i dorośli

W PSP Dobrzeń Wielki - od 3 września (czwartek) :

Wtorki i czwartki

16:00 - dzieci i młodsza młodzież

17:00 - starsza młodzież i dorośli

W PSP 20 - Startujemy w środę (2.09) z grupami dziecięcymi od 15:00!

Szczegółowe informacje u sensei Alka Żołud

Młodzież i dorosłych zapraszamy od czwartku (3.09.)

Zajęcia będą we wtorki i czwartki

18:00 - młodsza młodzież

19:00 -starsza młodzież i dorośli

20:15 - starsza młodzież i dorośli

PSP 9 - zaczyna już w ten piątek (4.09)!

Zajęcia będą we wtorki i piątki

16:00 - dzieci i młodsza młodzież

17:00 - starsza młodzież

W razie pytań pomocą służy sensei Eugeniusz Żołud

Serdecznie zapraszamy!  smiley

Rozpoczęcie zajęć w  PSP 11 - od 5 paździenika.

Niebawem podamy dokładne informacje.   yes

smiley

 

Informacja dotycząca powrotu najstarszej grupy
Kończymy zdrowo i szczęśliwie obóz najstarszej grupy . Planowy wyjazd 1 sierpień - godz. 10:30 Przyjazd do Opola ok godz 13 - parking koło Stadionu Zużlowego, róg Wschodniej i Rejtana
Info dla obozu najstarszej grupy

W sobotę 18 lipca obóz kończy druga grupa, zaczyna trzecia.

Zbiórka i wyjazd trzeciej, najstarszej grupy naszego Klubu, sobota, godz. 14 , parking obok Stadionu Żuzlowego, róg Rejtana i Wschodniej.

Proszę pamiętać o oddaniu przed wejściem do autobusu sensei Ani oświadczeń i ewentualnie innych dokumentów. 

Wyjazd na pierwszy obóz

Wyjazd na pierwszy obóz 28 czerwca planowany jest na godz. 10:15, zbiórka ok. godz. 10.

Parking przy Stadionie Żuzlowym, na rogu Rejtana i Wschodniej

Prosimy o zakładaniu maseczek i dystansu.

Prosimy rodziców by nie wchodzili do autokaru.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci na podróz w napój, najlepiej wodę niegazowaną.

Prosimy by przypomnieć się z dziećmi, które mają chorobe lokomocyjną, postaramy sie umieścić je w przedniej części autobusu.

Nie wolno spożywać w autobusie sypkich produktów żywnościowych, w szczególności chipsów.

w razie pytan prosze dzwonić do nas ( kadry )

Wszystko będzie dobrze :)

Info dot. naszych obozów

Prosimy o oddawanie podpisanych dokumentów instruktorom na treningach.

Zostało już mało czasu.

Będziemy wysyłać na mail wszystkie dokumenty do wydrukowania i podpisania.

Prosze pisac na annazolud@gmail.com 

Proszę zaznajomić się z regulaminem i dotatkiem do regulaminu. 

Poniżej ramowy plan dnia, wspólny dla wszystkich obozach.

Szczegółowe plany poszczególnych obozów możemy wysłać na maila .

 Ramowy plan dnia: 
godz. 7:00 - pobudka;
godz. 7:15 - toaleta poranna;
godz. 7:45 - gimnastyka poranna – ćwiczenia oddechowe 
godz. 8:15 - toaleta 
godz. 8:30 - śniadanie, 
godz. 9:15- 10:15 - trening aikido na macie/ trening z „kijami”; 
godz. 10:30 - 13:00 - zajęcia rucho we poza obiektem, lub w razie niekorzystnej aury, zajęcia świetlico we. 
godz. 13:30 – obiad 
godz. 14:00- 15:00 cisza poobiednia (odpoczynek przy sprzyjającej aurze na świeżym po wietrzu)

godz. 15:00-16:00 zajęcia z "kijami" w sali z matą lub na świeżym po wiet rzu.

 godz. 16:00 toaleta 
godz. 16:15- 18:15 - zajęcia poza obiektem, zajęcia rucho we,
godz. 19:00 - 20:00 zajęcia w podgrupach,
 godz. 20:00- 21:00- wieczorne zajęcia na macie lub w terenie; 
godz. 21:00-22:00- czynności porządko we w pokojach, toaleta wieczorna. 

 

REGULAMIN Letniego Obozu Klubu Przyjaciół Aikido w 2020

 

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas obozu aikido wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu:

1. Przestrzeganie ramowego rozkładu dnia – nie spóźnianie się na posiłki, uczestnictwo w zajęciach, przestrzeganie ciszy nocnej;

2. Bezwzględne podporządkowanie sie poleceniom kadry obozu;

3. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy;

4. W przypadku wszelkich dolegliwości, nieszczęśliwych wypadków itp. należy natychmiast zgłaszać kadrze obozu; koszty lekarstw (np. antybiotyki, odżywki itp.) i interwencje specjalistyczne nie objęte ubezpieczeniem uczestnik obozu pokrywa we własnym zakresie.

5.  W przypadku wystąpienia gorączki, duszności i osłabienia lub innych niepokojących objawów uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do wychowawcy , założenia maseczki i wypełnienia następnych poleceń opiekunów.

6. .  W przypadku wystąpienia gorączki, duszności i osłabienia lub innych niepokojących objawów  u innych uczestników obozu - uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do wychowawcy i poinformowania o tym fakcie.

7. Przestrzeganie wszelkich regulaminów szczegółowych (np. regulamin bhp, ppoż., kąpieli, wycieczek  itp.) oraz zachowywanie szczególnej ostrożności podczas treningów, gier, zabaw, wycieczek, kąpieli itp.;

8. Uczestnik zapoznaje się z  zasadami bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.

W tym :

- zachowanie dystansu społecznego wobec osób spoza obozu lub uczestników innej grupy

- w razie kontaktu z osobą postronną odpowiednio wcześniej założyć maseczkę, którą, jeśli będzie takie polecenie, trzeba mieć przy sobie.

- poruszanie się po obiekcie po wyznaczonych trasach i wyznaczonym czasie planu zajęć.

- częste mycie rąk, korzystanie ze środków dezynfekujących umieszczonych w różnych ważnych miejscach obiektów

- utrzymywanie swojego ubioru i ciała w czystości.

- posiadanie osobnego worka lub części bagażu, by izolować brudną, zużytą odzież

- utrzymywanie porządku i czystości swoich ubrań

- wykonywanie sprawnie i bez zbędnej zwłoki polecenie wychowawcy lub innego członka kadry obozu.

9. Zakaz rozpalania ognia na terenie obiektów;

10. Zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz wszelkich używek .

11. Zakaz używania telefonów komórkowych, gier komputerowych ( organizator nie odpowiada za zagubienie lub zniszczenie wszelkich wartościowych rzeczy uczestnika )

12. Uczestnik ma posiadać rzeczy, których lista jest podana  w Dodatku do regulaminu ( uwagi organizatora)

13. Niestosowanie sie do niniejszego regulaminu grozi wydaleniem uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów obozu w trybie natychmiastowym.

 

 

Dot. Do regulaminu

Zaopatrzenie dzieci i młodzieży na  Letni Obóz Aikido Klubu Przyjaciół Aikido w 2020

 

Ze względu na aktywny charakter programu obozu serdecznie prosimy o odpowiednie wyposażenie dzieci.

 

Obowiązkowe jest posiadanie:

1.  kimona i luźnego,  drugiego  wygodnego stroju sportowego, wyłącznie do ćwiczenia aikido

2. boken ( może być kij mierzony od ziemi do pasa), jo lub kij ( mogą być „od miotły”) – o długości mierzonej od ziemi pod pachę,

3. obuwia do chodzenia tylko po ośrodku ( prosimy , aby to nie były klapki – w ośrodku jest dużo schodów – wskazane jest obuwie trzymające się stopy)

4. czapki przeciwsłonecznej

5.obuwia, adidasów, tenisówek, w tym obuwie nadające się do chodzenia na piesze wędrówki ( twarda podeszwa)  - do chodzenia poza ośrodkiem

6. obuwia basenowego (plastikowe klapki- pod prysznic i ewent. na basen)

7.  kurtki przeciwdeszczowej/ peleryny

8. dresu

9. preparatów zapewniających bezpieczne opalanie, preparatów przeciwko komarom, kleszczom ( używanie ich tylko w obecności wychowawcy)

10. kąpielówek/kostiumu kąpielowego oraz  czepka kąpielowego

11. wystarczającej ilości odzieży i bielizny

12. ręcznika kąpielowego, drugiego ręcznika na basen, mniejszego ręcznika do wycierania rąk.

13. mydła w pojemniku , szamponu do włosów, szczoteczki do zębów, pasty do mycia zębów.

14. małego plecaczka (nie z jednym paskiem przez ramie), który może pomieścić kurtkę  przeciwdeszczową, suchy prowiant i napój.

15. wszystkie rzeczy młodszych uczestników obozu mają być podpisane.

16. Prosimy przed wyjazdem nie dawać do jedzenia produktów wzmagających chorobę lokomocyjną.

17. W autokarze oraz w Ośrodku zabronione jest spożywanie napojów gazowanych, chipsów, chrupek, żelek i innych produktów, które łatwo rozsypują się i trudno je posprzątać.

18. Latarki

19. Wyraczajacej liczby, na cały okres trwania obozu, masek na twarz jednorazowych lub wielokrotnego użytku, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

20. Wystarczającej ilości środków dezynfekujących, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

                       

 

Prosimy o rozważne wyposażenie dzieci, nie jest wskazane posiadanie przez  dzieci dużej ilości gotówki, cennych przedmiotów.

W przypadku posiadania na obozie telefonu, proszę o zgodę na dobrowolne oddanie podpisanej  komórki na przechowanie u kierownika obozu.

Zwyczajem naszych obozów, prosimy rodziców  o zaakceptowanie  pory dzwonienia do dzieci w czasie ciszy poobiedniej .

 

 

 

 

 

 

witamy

 

Witamy na stronie Klubu Przyjaciół Aikido.

Serdecznie zapraszamy na treningi aikido dzieci, młodzież i dorosłych,

zapraszamy też najmłodsze dzieci na zajęcia ruchowe z elementami aikido .

Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby poznawać aikido, podszkolić się w samoobronie, rozruszać ciało, poprawić kondycje, super spędzić czas wolny, aby dołączyli do nas.

Wystarczy być w wieku od 5 do 105 lat, mieć spodnie dresowe, koszulkę bawełnianą

i przyjść na pierwszy gratisowy trening :)

W razie pytań zadzwoń :

sensei Ania Żołud 698615013,

sensei Gienek Żołud - 502120567,

sensei Alek Żołud - 500284932

 

Klub Przyjaciół Aikido w Opolu powstał dzięki inicjatywie i pracy sensei Anny Żołud, obecnie 3 Dan Aikido Kobayashi Ryu.

Działa od września 2005 roku.

Należy do Polskiej Unii Aikido shihana Jacka Wysockiego 8 Dan Aikido Kobayashi Ryu.